Nederlandse ambassade in Jakarta, Indonesië

Legalisatie Indonesische akten en documenten

Akten opgemaakt in Indonesië zijn in Nederland rechtsgeldig als deze door de volgende –in de aangegeven volgorde- drie instanties gelegaliseerd zijn:

  • Ministerie van Justitie (Kementerian Hukum dan HAM), Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan;
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kementerian Luar Negeri), Jl. Taman Pejambon 6, Jakarta Pusat;
  • Nederlandse Ambassade Jakarta , Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3, Kuningan, Jakarta 12950.

Voor legalisaties en informatie kunt u terecht bij de Nederlandse balie van de Consulaire Afdeling van de Ambassade, bij een van de Consulaten of de Consulaire Contactpersonen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U bent welkom tijdens de bezoekuren.

De legalisaties door de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken in Jakarta kunnen niet door de Ambassade worden verzorgd. U kunt dat zelf doen of dit laten doen door een bemiddelingsbureau. De ambassade, de consulaten en de consulaire contactpersonen kunnen u wel behulpzaam zijn bij het vinden van een bemiddelingsbureau of tussenpersoon maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de verleende diensten. Evenmin kan de ambassade invloed uitoefenen op de tarieven van het bemiddelingsbureau, de tussenpersoon en de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken te Jakarta.

Zijn de akten al gelegaliseerd door de Indonesische ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken dan kunt u de niet gelamineerde akte die u ’s morgens bij de balie hebt ingeleverd de volgende dag in de namiddag gelegaliseerd ophalen. Aanvragen voor legalisatie via de Consulaten en Consulaire Contactpersonen duren door verzending van en naar Jakarta uiteraard langer. Daarentegen hebt u het voordeel dat u niet twee keer naar Jakarta hoeft te reizen.

Let op : Bij het legaliseren van een huwelijksakte moet u als het een islamitisch huwelijk betreft, het volgende document laten legaliseren n.l. :

  • De originele gelegaliseerde huwelijksboekjes. Deze moeten eerst door de KUA en vervolgens door het Ministerie van Godsdienst (Kementerian Agama) gelegaliseerd worden. Daarna moet het huwelijksboekje ook nog gelegaliseerd worden door de Indonesische ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken te Jakarta en vervolgens door de Nederlandse Ambassade in Jakarta.

Let op: Om deze documenten rechtsgeldigheid te geven in Nederland dient u er voor te zorgen dat uitsluitend de namen, zoals vermeld op de Nederlandse geboorteakte worden gebruikt en niet de eventuele nieuwe Islamitische namen.

Zijn de akten nog niet gelegaliseerd door de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken in Jakarta zal dat eerst – al dan niet via een bemiddelingsbureau - moeten gebeuren.

De Ambassade heeft geen invloed op de tijd die deze ministeries nodig hebben. Normaliter duurt dat 14 dagen.