Nederlandse ambassade in Jakarta, Indonesië

Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

De SVB/UWV sectie van de consulaire afdeling vertegenwoordigt de Nederlandse uitvoeringsinstellingen op het gebied van de sociale zekerheid, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit doen de medewerkers oa door informatie en advies te geven over Nederlandse sociale zekerheidsuitkeringen aan zowel huidige als toekomstige gerechtigden.

Bent u woonachtig in Indonesië en heeft u een vraag op het gebied van sociale zekerheid of werknemersverzekeringen?

Stuur een e-mail naar: jak-svb@minbuza.nl

Daarnaast is de SVB/UWV sectie verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Dit zijn wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode en hun nabestaanden, waaronder de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv).

Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Deze wet werd in 1973 door het Nederlandse Parlement aangenomen ter vervanging van de Rijksgroepsregeling Vervolgingsslachtoffers, bedoeld voor bepaalde groepen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog (WWII).

Per 1 januari 2011 is de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (Wuvo) van kracht geworden. Op 5 januari 2011 is een convenant ondertekend door de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en Uitkeringsraad, waarin de afspraken tussen beide bestuursorganen zijn vastgelegd. De Sociale Verzekeringsbank voert de Wuvo (inclusief Wuv) per 1 januari 2011 uit. De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) bestaat slechts nog uit een college van 9 leden en neemt beslissingen over eerste aanvragen en stelt tevens de beleidsregels vast voor de SVB.

Adresgegevens

Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
postbus 9575
2300 RB Leiden

Bezoekadres
Stationsplein 1
Leiden

Telefoonnummer
Algemeen: +31-71-535 6500
Clientenservice: +31-71-535 6888

Belt u vanuit het buitenland? Belt u dan het Nederlandse nummer, zonder de eerste nul, met de internationale toegangscode voor Nederland (0031).

Faxnummer: +31-71-576 6003

E-mail: U kunt ons e-mail sturen naar info.wvo@svb.nl.

In 5 zgn “kern” landen, waaronder Indonesie, wordt personeel van de ambassade ingeschakeld voor de uitvoering van de werkzaamheden.

In Indonesië is dat de SVB/UWV -sectie van de Consulaire Afdeling /Nederlandse ambassade.
T. +62-21-524 8200
F. +62-21-525 0443
E. Jak-Pur@minbuza.nl

De homepage Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank bevat informatie over de wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode en hun nabestaanden. Voor meer informatie over de diverse wetten voor oorlogsgetroffenen en de voorwaarden klik hier: http://www.svb.nl/int/nl/veno/index.jsp

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt een schriftelijk verzoek voor een Wuv-uitkering indienen bij de SVB/UWV sectie van de Nederlandse ambassade in Jakarta. U moet in dit schrijven uw naam, adres en telefoonnummer vermelden en het briefje van een datum en handtekening voorzien.

Postadres

SVB/UWV -sectie van de Consulaire Afdeling
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3
Kuningan,Jakarta 12950
Indonesia

 

Wat is de verdere procedure?

Zodra uw verzoek is ontvangen nemen wij contact met u op en sturen wij u enkele formulieren toe. Indien u moeite heeft met het invullen van deze formulieren kunt u daarbij hulp krijgen via de spreekuren in de regio of bij het Wuv-spreekuur in het Erasmus Taal Centrum, iedere 2e woensdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur.

Ook met andere vragen omtrent de Wuv kunt u terecht op één van de spreekuren. In de meeste gevallen zal het nodig zijn, dat er door één van onze Sociaal rapporteurs een sociaal rapport wordt opgesteld. Na de ontvangst van het rapport start de Pensioen- en Uitkeringsraad met het onderzoek naar uw oorlogservaringen.

Hoe lang duurt de totale procedure?

De historische, medische en financiële onderzoeken nemen veel tijd in beslag. Zo veel jaren na de oorlog is het niet eenvoudig om alle informatie te verzamelen. De Pensioen- en Uitkeringsraad streeft er naar om uw aanvraag binnen 7 maanden af te handelen. Mocht het in uw belang langer duren, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Wat als ik het niet eens ben met de beslissing van de pensioen-en Uitkeringsraad?

U kunt tegen een beslissing van de Pensioen-en Uitkeringsraad binnen een termijn van 13 weken bezwaar aantekenen. Op basis van uw argumenten wordt de zaak dan opnieuw onderzocht. De Pensioen- en Uitkeringsraad streeft er naar uw bezwaarschrift binnen 21 weken af te handelen. Mocht het in uw belang langer duren, dan wordt u hierover geinformeerd.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar kunt u binnen 13 weken beroep aantekenen. Uw zaak wordt dan beoordeeld door een onafhankelijk rechterlijke instantie, de Centrale Raad van Beroep, die daarvoor € 35,- griffiekosten bij u in rekening zal brengen, welke kosten - wanneer u in Indonesië woont - in principe door de PUR zullen worden betaald. De aanvraag- en bezwaarprocedures zijn gratis.